0800-756-760
Консультації за телефоном:
0800-756-760
050 434-72-72
067 987-72-72  

office@otto-trade.com.ua

Графік роботи call-центру:
Пн-Пт:Від: 10 до: 18
Субота:Вихідний
Неділя:Вихідний
RU  |  UA

Публічна оферта

1. Терміни та визначення

1.1. Даний Публічний Договір є публічною пропозицією (офертою) Продавця на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить суттєві умови договору купівлі-продажу Товарів Торгового майданчика (маркетплейсу) ОТТО-ТРЕЙД на сайті OTTO-Trade™.

1.2. Публічна оферта є прийнятою/акцептованою при реєстрації Покупця на сайті OTTO-Trade™ або/і оплаті Покупцем Товару.

1.3. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення і є її складовою та невід'ємною частиною:

Торговий майданчик (маркетплейс) — веб-сайт OTTO-Trade™, що є сервісом, що надає доступ до інформації про товари, призначену для потенційних покупців (споживачів).

Покупець — будь-яка фізична особа, яка використовує Торговий майданчик на умовах цих Правил.

Продавець — індивідуальний підприємець, юридична особа, або самозайнятий громадянин, які провадять діяльність з продажу товарів та пропонують Покупцю укласти договір купівлі-продажу Товару, розміщуючи Товари на Торговому майданчику.

Товар - предмет договору купівлі-продажу, що укладається між Покупцем та Продавцем. Продавець є власником товару, що реалізується. Усі відносини, пов'язані з купівлею-продажем Товару виникають між Продавцем, що розміщує Товар на Торговому майданчику та Покупцем.

Товарний контент - інформація про Товари (ілюстрації, опис, характеристики, вартість, умови виконання замовлення), яку розміщує продавець на торговому майданчику. Продавець є власником інформації про Товари, що самостійно несе відповідальність за її достовірність та справжність.

Особистий кабінет — персональний та не доступний третім особам розділ Торгового майданчика, який служить для оформлення Замовлень та оформлення Послуг, а також отримання спеціальних пропозицій відповідно до цих Правил, доступ до якого здійснюється після реєстрації шляхом введення аутентифікаційних даних Покупця.

Замовлення — здійснення Покупцем дій, спрямованих на укладання ним договору надання послуг доставки Товару, а також договору/договорів купівлі-продажу відповідного/відповідних Товару/Товарів із Продавцем/Продавцями, шляхом оформлення замовлення зазначених послуг та Товарів на Торговому майданчику.

Послуги — послуги доставки, що надаються Продавцем/Продавцями Покупцю щодо Товарів, які купує Покупець у Продавців на Торговому майданчику.

Акційна знижка - це знижка, яка надається на певний Товар. Розмір знижки зазначається на сторінці Товару. Ціна на товар вказана з урахуванням акційної знижки.

Знижка на промокод — це знижка, яка надається на певну групу Товарів при оформленні Покупцем Замовлення.

Промокод – це спеціальний код, який надає с5.3. ОТТО-ТРЕЙД не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації знижку на певну групу Товарів та має термін дії. Промокоди застосовуються автоматично. До однієї одиниці товару може бути застосований лише один промокод.

Реєстрація — добровільна угода Покупця залишити свої персональні дані для обробки замовлення відповідно до цієї угоди.

Передоплата - добровільне перерахування Покупцем, будь-яким технічно можливим способом, грошових коштів на рахунок Продавця, як оплата за замовлення.

2. Загальні положення

2.1. Відносини сторін Договору регулюються відповідно до чинних нормативних актів країни Продавця та Покупця.

2.2. Відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються нормативними актами Покупця.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець передає, а Покупець приймає та оплачує Товари на умовах цього Договору.

4. Момент укладання Договору

4.1. Текст цього Договору є публічною пропозицією (офертою) Продавця на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить суттєві умови договору купівлі-продажу. У разі прийняття викладених умов та оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником/Покупцем.

4.2. Умови цієї оферти (договору) вважаються прийнятими Покупцем (акцептованими) з моменту реєстрації та/або оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти. Факт реєстрації/оформлення замовлення Покупцем є беззастережним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору. Покупець, який оформив, замовлення/придбав Товар у Продавця, розглядається як особа, яка уклала з Продавцем цей Договір.

5. Реєстрація

5.1. Оформити Замовлення на торговому майданчику OTTO-Trade™ можуть тільки зареєстровані Покупці.

5.2. Реєстрація нового клієнта відбувається за допомогою спеціальної, пропонованої ресурсом форми, яка передбачає отримання від майбутнього Покупця таких даних як: ПІБ, адреса, контактний телефон, e-mail. Надалі, використовуючи отримані дані Покупця, Продавець може, за згодою Покупця, надсилати повідомлення про можливі знижки та акції, що їх Продавець проводить.

5.3. ОТТО-ТРЕЙД не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.

5.4. Покупець, який зареєструвався на Торговому майданчику, ідентифікується за допомогою логіну та паролю. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця та відкриває доступ до додаткових послуг. Передача Покупцем логіну та паролю третім особам заборонено.

5.5. Покупець самостійно відповідає за всі можливі негативні наслідки, у разі передачі логіну та паролю третім особам.

6. Покупець підтверджує

6.1. Акцептуючи Договір, Покупець погоджується та підтверджує, що ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на Обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання інформації про Товар, рахунки та інші документи. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії. Видалення Покупцем персональних даних/Реєстрації є підставою для розірвання Договору, при цьому Сторони зобов'язані виконати знищення персональних даних на підставі заяви клієнта. У такому випадку Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Продавця. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються третім особам для можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, виконання доставки Товару. також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, при обробці/надсиланні замовлення). Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

6.2. Під Обробкою маються на увазі: персональні дані Покупця/Замовника, зазначені під час реєстрації на Торговому майданчику, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, поштова адреса; домашній, робочий, мобільний телефони, адреса електронної пошти, інша інформація надана Покупцем при реєстрації, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження виключно згідно з чинними нормативними актами країни Продавця (у тому числі передачу даних) поштовим службам для виконання зобов'язань Договору, транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також передачу їх контрагентам Продавця (службам доставки) з метою подальшої обробки (включаючи зберігання, збирання, перевірку, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення ( зміну), використання, розповсюдження, блокування, знищення персональних даних) для проведення досліджень, спрямованих на покращення якості послуг, для проведення маркетингових досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але , не обмежуючись: засобами телекомунікаційного, електронного зв'язку (пошта, електронна пошта, телефон, факсимільний зв'язок, мережа Інтернет). Покупець погоджується та дозволяє Продавцю та контрагентам Продавця обробляти персональні дані Покупця, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Продавця. Продавець використовує такі способи Обробки (включаючи, але не обмежуючись): автоматична звірка/перевірка поштових кодів з базою кодів, автоматична перевірка написання назв вулиць населених пунктів, автоматична перевірка дійсності реєстрації, уточнення даних з Покупцем шляхом телефонного, поштового зв'язку з Покупцем, або з за допомогою контакту через мережу Інтернет. Покупець погоджується з тим, що для виконання Продавцем умов цього Договору персональні дані Покупця, отримані Продавцем, можуть бути передані третім особам, яким Продавець може доручити доставку/Обробку персональних даних Покупця на підставі договору, укладеного з такими особами, за умови дотримання вимог нормативних актів України щодо забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Покупця, Продавець попереджає осіб, які отримують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними та можуть бути використані лише з метою, для яких вони повідомлені, та вимагають від цих осіб дотримання цього правила. Покупець має право запитати у Продавця уточнення/повну інформацію про свої персональні дані, їх обробку та використання, а також вимагати виключення або виправлення/доповнення невірних або неповних персональних даних, надіславши відповідний письмовий запит на ім'я Продавця на поштову адресу. Дана Покупцем згоду на Обробку його персональних даних є безстроковою і може бути відкликана шляхом надсилання Покупцем письмової заяви на адресу Продавця на поштову адресу/електронну адресу.

7. Оформлення замовлення на Торговому майданчику

7.1. Торговий майданчик призначений для реалізації Товарів Продавця/Продавців, а також послуг з доставки зазначених Товарів Покупцям.

7.2. Замовляючи на Торговому майданчику Товар, реалізований Продавцем/Продавцями, Покупець у межах договору купівлі-продажу входить у договірні відносини безпосередньо з Продавцем, реалізуючим даний Товар. Доставка Товару, а також прийом оплати від Покупців за Товар, що купується на Торговому майданчику, здійснюється Продавцем.

7.3. Взаємні розрахунки з Покупцем за Товар, придбаний ним на Торговому майданчику, здійснюється Продавцем від свого імені.

7.4. Доставка будь-якого Товару, який купується Покупцем за допомогою Торгового майданчика, здійснюється Продавцем.

7.5. До моменту здійснення Замовлення Покупець зобов'язується ознайомитись з усіма умовами надання Послуг ОТТО-ТРЕЙД, а також придбання Товарів на Торговому майданчику. При цьому очевидні помилки, включаючи друкарські помилки, допущені в описі Товару або в описі Послуги, що юридично зобов'язують не є.

7.6. Оформлення Замовлення на Торговому майданчику означає згоду Покупця з усіма суттєвими умовами надання послуг доставки Товарів та/або суттєвими умовами продажу Товару Продавцем.

7.7. Істотні умови укладеного Покупцем договору купівлі-продажу Товару, а також договору на надання послуг доставки вказуються в опублікованому на Торговому майданчику описі Товару, наданого у формі оформлення Замовлення, а також у цих Правилах.

7.8. Покупець підтверджує свою згоду на те, що:

7.8.1. реєстраційні дані (зокрема персональні дані) вказані їм добровільно;

7.8.2. реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) передаються в електронній формі відкритими каналами зв'язку мережі «Інтернет»;

7.8.3. реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) передані ОТТО-ТРЕЙД для реалізації цілей, зазначених у цих Правилах та з цією ж метою можуть бути передані третім особам;

7.8.4. реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) можуть бути використані ОТТО-ТРЕЙД з метою просування товарів та послуг шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою каналів зв'язку;

7.8.5. реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) можуть бути використані ОТТО-ТРЕЙД з метою направлення Покупцеві реклами та інформації по мережах електрозв'язку, у тому числі через Інтернет.

7.8.6. з метою додаткового захисту від шахрайських дій зазначені Покупцем реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) можуть бути передані банку, який здійснює транзакції з оплати оформлених на Торговому майданчику Замовлень;

7.8.7. дана Покупцем згоду на обробку його реєстраційних даних (у тому числі персональних даних) є безстроковою і може бути відкликана Покупцем або його законним представником, поданням письмової заяви, переданої ОТТО-ТРЕЙД.

7.9. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує, що:

7.9.1. повністю ознайомився із положеннями цих Правил;

7.9.2. повністю розуміє ці Правила, а також предмет та умови укладеного договору купівлі-продажу Товарів з Продавцем за допомогою Торгового майданчика;

7.9.3. повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання укладеного договору купівлі-продажу Товарів із Продавцем за допомогою Торгового майданчика.

7.10. Оформляючи замовлення на Торговому майданчику, Покупець погоджується на отримання: (а) електронних листів/push-повідомлень, які ОТТО-ТРЕЙД може надіслати Покупцю; (б) повідомлень (SMS) на телефонний номер, вказаний Покупцем, а також (в) дзвінка з пропозицією оцінити якість роботи Торгового майданчика на номер, вказаний Користувачем.

7.11. ОТТО-ТРЕЙД має право заблокувати для Покупця можливість здійснення Замовлення у разі неодноразового скасування здійснених Покупцем Замовлень, а також у разі порушення Покупцем цих Правил.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. ОТТО-ТРЕЙД має право:

8.1.1. Змінювати ці Правила в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Торговому майданчику, розташованому за інтернет-адресою: OTTO-Trade™. Усі зміни набувають чинності негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

8.1.2. Здійснювати записи телефонних переговорів із Покупцем. Відповідно до п. Закону «Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації» ОТТО-ТРЕЙД зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, своєчасно виявляти та припиняти такі факти.

8.1.3. Використовувати технологію "cookies". “Cookies” не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

8.1.4. Отримувати інформацію про ip-адресу відвідувача веб-сайту OTTO-Trade™. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача та не підлягає передачі третім особам.

8.1.5. Направляти Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail та sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо. Частота розсилок визначається ОТТО-ТРЕЙД самостійно, в односторонньому порядку.

8.1.6. Змінювати умови Акцій, розміщених на сайті Торгового майданчика OTTO-Trade™, в односторонньому порядку без згоди Покупця шляхом розміщення таких змін на сайті Торгового майданчика OTTO-Trade™.

8.1.7. Відкликання цих Правил може бути здійснено ОТТО-ТРЕЙД у будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань Продавця/Продавців, які розміщують Товари на Торговому майданчику за вже укладеними договорами.

8.2. Покупець зобов'язується:

8.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитись із змістом та умовами цих Правил, цінами на Товари, що пропонуються на Торговому майданчику, а також з порядком та умовами надання послуги доставки Товару.

8.2.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю оплаченого ним Товару.

8.2.3. Сплатити замовлений Товар та його доставку відповідно до цих Правил.

8.2.4. Не використовувати Товар, замовлений на Торговому майданчику з метою підприємництва.

8.3. Покупець має право:

8.3.1. Покупець має право відмовитися від отримання e-mail та sms-розсилок, для цього йому потрібно натиснути на посилання у листі «Ви можете відписатися від розсилки зі свого Особистого кабінету» або зайти на сторінку «Підписки» в Особистому кабінеті.

8.4. Продавець зобов'язується:

8.4.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити виконання всіх зобов'язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору та чинних нормативних актів країни Продавця. Продавець залишає за собою право невиконання зобов'язань за Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин нездоланної сили), зазначених у цьому Договорі

8.4.2. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, який Покупець самостійно вибрав на Торговому майданчику, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

8.4.3. Право власності на Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю та оплати Покупцем повної вартості Товару. Ризик випадкової загибелі або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.

8.4.4. Обробляти персональні дані Покупця та забезпечувати їх конфіденційність у порядку, встановленому чинними нормативними актами країни Продавця та Покупця.

8.5. Продавець має право:

8.5.1. Без погодження з Покупцем передавати свої права та обов'язки щодо виконання зобов'язань перед Покупцем третім особам.

8.5.2. Продавець має право вимагати від Покупця 100% передоплати замовленого товару. Продавець має право відмовити Покупцю в оформленні Замовлення та доставці Товару за відсутності такої оплати.

8.5.3. Продавець має право не проводити доставку Товару Покупцеві «до дверей», у тому числі без 100% передоплати замовленого Товару, за адресою, вказаною при оформленні Покупцем замовлення, та передати Товар шляхом доставки у вказаний Покупцем Пункт видачі замовлень.

8.5.4. Скасувати Замовлення з безготівковим способом оплати через 10 хвилин з моменту оформлення, у разі не надходження оплати.

8.5.5. Продавець має право встановити Покупцевi обмеження на резервування Товару.

8.5.6. Продавець має право обмежити кількість Товару, що одночасно доставляється Покупцеві.

8.5.7. В односторонньому порядку скасувати Замовлення Покупця у разі порушення Покупцем п.8.2.3. цих Правил.

8.5.8. Провести обмеження за сумою товарів, що замовляються, на один день доставки.

8.5.9. Продавець має право в односторонньому та індивідуальному порядку змінити Тарифи на супутні послуги, способи та строки оплати та доставки Товару для окремо взятих покупців (замовників).

8.5.10. Продавець не дає гарантії, що замовлений Покупцем товар обов'язково буде доставлений на вказану Покупцем адресу. Причиною цього може бути відсутність замовленого Покупцем товару на складі постачальника (компанії-партнера Продавця).

8.5.11. Ціни визначаються/можуть бути змінені Продавцем в односторонньому та безперечному порядку, при цьому ціна товару, на який було зроблено замовлення Покупцем з моменту повного оформлення, залишається без змін. Ціна товару не включає витрати, пов'язані з доставкою товару зі складу Продавця до адреси Покупця. Вартість доставки може нараховуватись Продавцем додатково.

8.5.12. Продавець має право самостійно та на свій розсуд вносити зміни до цього Договору, змінювати Ціни на Товар та Тарифи на супутні послуги, способи, терміни оплати та доставки Товару в односторонньому порядку. Такі зміни набувають чинності негайно з моменту їх внесення до Договіру, розміщеного на сторінках Торгового майданчика та вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації. Про такі зміни, Продавець не зобов'язаний окремо повідомляти Покупця.

8.5.13. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від подальшої співпраці з Покупцем (замовником), якщо така співпраця, на думку Продавця, є економічно невигідною

Причинами економічної невигідності Продавця можуть бути:

- перевищення відсотка повернення Покупцем від загальної суми отриманого Товару (понад 20%);

- систематична відмова отримувати своє замовлення (не явка, ігнорування забирати замовлення), коли він прибув до пункту видачі, за місцем призначення;

- свідоме псування Товару, виявлене шляхом проведення експертизи після отриманого повернення;

- всякого роду шахрайства та обман (повернення речей, що одягалися, використовувалися у повсякденному носінні).

8.6. Відмова від відповідальності

Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. ОТТО-ТРЕЙД не гарантує точності та повноти матеріалів, програм та послуг, що надаються на цьому Сайті. ОТТО-ТРЕЙД у будь-який час без повідомлення може вносити зміни до послуг, що надаються на цьому Сайті. ОТТО-ТРЕЙД не несе відповідальності за товарний контент (інформацію про товари: ілюстрації, описи, характеристики, ціни), що публікуються та розміщуються Продавцем/Продавцями на Торговому майданчику ОТТО-ТРЕЙД. Весь товарний контент є власністю Продавця/Продавців. У разі старіння матеріалів та послуг на цьому Сайті ОТТО-ТРЕЙД не зобов'язується оновлювати їх. ОТТО-ТРЕЙД за жодних обставин не несе відповідальності за будь-яку шкоду (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникла внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

9. Ціна та оплата

9.1. Всі ціни Товару на сайті – остаточні, вказана у гривні (Україна), додаткова вартість на Товари не нараховується та фіксується на момент оформлення замовлення. У вартість товарів не входять платні послуги з доставки товару до поштового відділення Покупця в Україні та перерахування коштів Покупця Продавцю за отриманий посилкою товар. Продавець в односторонньому порядку має право міняти ціни на Торговому майданчику, що не вплине на вартість оформленого замовлення.

9.2. В рамках одного Замовлення Покупцем може бути укладено договір надання послуги доставки Товарів кількох Продавців, з одночасним укладанням кількох договорів купівлі-продажу щодо вибраних Покупцем Товарів.

9.3. Право власності на Замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцеві та оплати останнім повною вартістю Товару, а також послуги доставки Товару. Ризик його випадкової загибелі чи пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.

9.4. Ціни на товар визначаються продавцями в односторонньому безперечному порядку та вказуються на торговому майданчику.

9.5. Ціна товару вказується у гривнях України.

9.6. Остаточна Ціна Товару визначається послідовною дією на Ціну Товару знижок за таким порядком:

9.6.1. Акційна знижка.

9.6.2. Знижка на промокод.

9.6.3. Знижка постійного покупця.

9.7. Скористатися знижкою постійного покупця можна тільки через особистий кабінет. Для цього необхідно оформляти замовлення, здійснивши вхід на Торговий майданчик під своїми обліковими даними, вказаними у профілі Особистого кабінету. Знижка постійного Покупця прив'язана до конкретного Особистого кабінету, т.к. розраховується з урахуванням покупок, зроблених в ньому. У разі повторної реєстрації на сайті, історія покупок та знижка постійного покупця не переносяться зі старого Особистого кабінету до нового. Статистика замовлень у новому Особовому кабінеті ведеться з нуля. Ви можете користуватися знижкою лише через той Особистий кабінет, у якому вона сформована.

9.8. Покупцеві, який оформлює Замовлення на Торговому майданчику, надається можливість обрати варіант оплати відповідно до передбачених Торговим майданчиком способів.

9.9. Сплатити своє замовлення можна:

9.9.1. Готівкою при отриманні замовлення.

9.9.2. Банківською платіжною карткою на сайті інтернет магазину OTTO-Trade™, після того, як було оформлено замовлення.

9.10. Оплата банківською платіжною карткою

9.10.1. Оплата товарів банківською платіжною карткою проводиться Покупцем у момент оформлення свого замовлення на сайті OTTO-Trade™. До оплати приймаються міжнародні платіжні картки класу VISA, MasterCard, Maestro. Безпека платежів забезпечується платіжними системами Visa/MasterCard. Після того, як було виконано оплату за допомогою банківської картки, кошти конвертуються у валюту EUR (євро). Авторизація операцій з банківських карток здійснюється банком, відповідно до правил міжнародних платіжних систем. Якщо у банку є підстави вважати, що операція носить шахрайський характер, то банк має право відмовити у здійсненні цієї операції. Щоб уникнути випадків різного роду неправомірного використання банківських карток при оплаті всі Замовлення, оформлені на Сайті та передплачені банківською карткою, перевіряються стороною Продавця. З метою перевірки особи власника, а також його правомочності на використання картки Продавець має право вимагати від Покупця пред'явлення документа, що засвідчує особу.

9.11. Повернення коштів на банківську картку Покупця Продавець повертає кошти на банківську картку Покупця в індивідуальному порядку. Підставою для повернення грошей можуть бути:

9.11.1. Відсутність замовленого Покупцем Товару на складі Продавця, але оплата вже виконана.

9.11.2. Покупець отримав, помилково вкладення, не ту річ.

9.11.3. Отримана річ виявилася бракованою.

9.11.4. Інші обставини, що обговорюються індивідуально. Кошти повертаються Покупцеві у вигляді зарахування на його банківську карту.

10. Доставка товару

10.1. Доставка Товару Покупцеві здійснюється у строки усно/засобами телекомунікаційного, електронного зв'язку, погоджені Сторонами під час підтвердження замовлення оператором Продавця та умов, викладених у цьому Договорі.

10.2. При отриманні Товару, в момент доставки кур'єром/ логістичною компанією, Клієнт перевіряє комплектацію/товар і в реєстрі Доставки ставить свій підпис проти тих позицій Товару, які Клієнт придбав. Цей підпис є підтвердженням того, що Клієнт прийняв товар у повному обсязі, не має претензій до комплектації замовлення, кількості та зовнішнього вигляду Товару.

10.3. Після отримання Замовлення претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

11. Повернення Товару

11.1. Відповідно до ст.9. закону України «Про захист прав споживачів» Покупець має право обміняти/повернути Товар належної якості протягом 14 днів з дати отримання Покупцем Товару. Обмін/повернення Товару належної якості можливий у випадку якщо Товар знаходиться в повній комплектації, не використовувався/не експлуатувався, збережений товарний вигляд (не поношений і невикористаний), збережені якості товару, пломби, фірмові ярлики, бирки в оригінальній зі штрих- кодами упаковці ОТТО, а також за наявності розрахункового документа, що підтверджує факт покупки та оплати (товарна накладна). До повернення/обміну не приймаються товари, перелік яких визначено ухвалою Кабінету Міністрів України №172 від 19.03.1994р. (парфумерно-косметичні вироби, гребінці, рукавички, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, спідня білизна, постільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, товари в аерозольній упаковці тощо). Якщо Покупець повертає Товар, представлений на сайті як комплект, необхідно повернути всі його складові. Повернення товару Продавцю здійснюється за рахунок Покупця. Для того, щоб виконати повернення/обмін Товару необхідно зателефонувати на гарячу лінію за номером 044 333-72-72 та повідомити про намір повернути/обмінювати Товар, назвавши причини повернення.

11.2. Повернення коштів Покупцю здійснюється згідно з чинними нормативними актами країни Продавця, з урахуванням моменту отримання Товару Продавцем, часу необхідного для проведення експертизи та перевірки, комплектації Товару, у разі, якщо Товар у повній комплектації, не використовувався/не експлуатувався, збережено товарний вигляд (непоношений і невикористаний), збережені якості користувача Товару, пломби, фірмові ярлики, бирки в оригінальній зі штрих-кодами упаковці виробника, а також за наявності розрахункового документа, що підтверджує факт купівлі та оплати (товарна накладна). Повернення коштів клієнту не буде виконано, якщо відправлений клієнтом Товар належить до переліку Товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України №172 від 19.03.1994р. (парфумерно-косметичні вироби, гребінці, рукавички, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, спідня білизна, постільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, товари в аерозольній упаковці тощо).

12. Форс-мажор

12.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. "Обставини Непереборної Сили" означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачати або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії державних органів Німеччини та України, інших країн, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю будь-який із Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативних актів, що прямо або опосередковано впливають на будь-яку із Сторін, не розглядаються як Обставини непереборної сили, однак у разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якій із Сторін виконати будь-які з її зобов'язань за цим Договором, Сторони зобов'язані негайно ухвалити рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми для того, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

13. Відповідальність Сторін

13.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони відповідають відповідно до законодавства України.

14. Інші умови

14.1. Усі суперечки, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором Сторони вирішуватимуть шляхом проведення переговорів.

14.2. У разі не досягнення згоди під час переговорів, суперечки вирішуватимуться у судовому порядку відповідно до чинних нормативних актів України.

Θ Mein Konto